Bánh Sự Kiện

Bánh Sự Kiện

500.000₫
Bánh sự kiện to dành cho 15 người.

Bánh sự kiện to dành cho 15 người.

Chúng tôi luôn mang đến những chiếc bánh tươi ngon nhất